کد خبر 199
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت (دلار)

مقدار

تغییر

درصد

نفت برنت

124. 97

1.79

1.45

نفت تگزاس

104.82

1.65

1.60

ارسال نظر

عناوین بیشتر