کد خبر 1612
A

بازار نفت، یک شنبه ، ساعت 12

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

106.9

-

-

نفت تگزاس

91.1

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر