کد خبر 159
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت (دلار)

مقدار

تغییر

درصد

نفت برنت

120. 24

0.86

0.71

نفت تگزاس

104.87

0.09

0.09

ارسال نظر

عناوین بیشتر