کد خبر 1587
A

بازار نفت، چهارشنبه ، ساعت 12

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

111.8

0.19

0.17

نفت تگزاس

93.4

1.61

1.70

ارسال نظر

عناوین بیشتر