کد خبر 1542
A

بازار نفت، سه شنبه ، ساعت 12

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

111.94

0.54

0.48

نفت تگزاس

94.94

0.29

0.30

ارسال نظر

عناوین بیشتر