کد خبر 1495
A

بازار نفت، دوشنبه ، ساعت 12

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

111.4

0.8

0.71

نفت تگزاس

95.3

0.59

0.62

ارسال نظر

عناوین بیشتر