کد خبر 1459
A

بازار نفت، یکشنبه ، ساعت 12

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

112.2

-

-

نفت تگزاس

95.8

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر