کد خبر 142
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت (دلار)

مقدار

تغییر

درصد

نفت برنت

121. 1

1.25

1.27

نفت تگزاس

104.96

0.9

0.86

ارسال نظر

عناوین بیشتر