کد خبر 1396
A

بازار نفت، شنبه ، ساعت 00:30

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

112.2

1.31

1.15

نفت تگزاس

95.8

1.39

1.43

ارسال نظر

عناوین بیشتر