کد خبر 138
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت تا 18 فوریه 2012

درصد

تغییر

قیمت

0.07

0.09

119.67

نفت برنت

0.79

0.82

104.06

نفت وست تگزاس

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر