کد خبر 138
A

نمودار قیمت یک ماهه نفت برنت تا 18 فوریه 2012

درصد

تغییر

قیمت

0.07

0.09

119.67

نفت برنت

0.79

0.82

104.06

نفت وست تگزاس

ارسال نظر

عناوین بیشتر