کد خبر 1357
A

بازار نفت، پنج شنبه ، ساعت 12

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

113.3

1.44

1.29

نفت تگزاس

96.8

1.11

1.16

ارسال نظر

عناوین بیشتر