کد خبر 1329
A

بازار نفت، چهارشنبه ، ساعت 19

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

111.9

0.43

0.38

نفت تگزاس

95.7

1.05

1.09

ارسال نظر

عناوین بیشتر