کد خبر 1284
A

بازار نفت، سه شنبه ، ساعت 19

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

111.4

1.97

1.74

نفت تگزاس

96.4

1.57

1.60

ارسال نظر

عناوین بیشتر