کد خبر 1247
A

بازار نفت، دو شنبه ، ساعت 19

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

112.1

1.28

1.13

نفت تگزاس

96.6

1.96

1.99

ارسال نظر

عناوین بیشتر