کد خبر 1180
A

بازار نفت، شنبه ، ساعت 19

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

113.3

-

-

نفت تگزاس

98.6

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر