کد خبر 1143
A

بازار نفت، پنج شنبه ، ساعت 19

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

116.26

2.77

2.33

نفت تگزاس

102.93

2.68

2.54

ارسال نظر

عناوین بیشتر