کد خبر 1119
A

بازار نفت، چهار شنبه ، ساعت 19

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

119.03

0.49

0.41

نفت تگزاس

105.61

0.29

0.27

ارسال نظر

عناوین بیشتر