کد خبر 1082
A

بازار نفت، سه شنبه ، ساعت 20

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

119.71

0.38

0.32

نفت تگزاس

106.21

1.81

1.73

ارسال نظر

عناوین بیشتر