کد خبر 1049
A

بازار نفت، دوشنبه ، ساعت 19

بازار جهانی

ارزش

تغییرات

واحد

درصد

نفت برنت

119.33

0.42

0.35

نفت تگزاس

104.4

0.41

0.39

ارسال نظر

عناوین بیشتر