کد خبر 912
A

بازار ارز، پنج شنبه ، ساعت 00:00

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1760

20

1.12

یورو

2355

15

0.63

درهم

483

6

1.23

بازار جهانی

دلار

یورو

1.321

0.003

0.29

ارسال نظر

عناوین بیشتر