کد خبر 880
A

بازار ارز، دو شنبه ، ساعت 20

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1780

11

0.61

یورو

2370

20

0.84

درهم

489

0

0

بازار جهانی

دلار

یورو

1.315

0.007

0.52

ارسال نظر

عناوین بیشتر