کد خبر 5657
A

بازار ارز، چهارشنبه
تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
دلار ۲,۱۹۴ ۴۵ ۲۲۱ ۲۴۴
2.05% 11.20% 12.51%
یورو ۲,۷۰۰ ۵۵ ۲۶۹ ۲۶۳
2.04% 11.07% 10.79%
درهم ۵۹۶ ۱۵ ۶۰ ۶۶
2.52% 11.19% 12.45%
یورو ۱.۲۴۰۰ ۰.۰۰۰۲ ۰.۰۱۰۰ ۰.۰۱۲۱
دلار 0.02% 0.81% 0.99%

ارسال نظر

عناوین بیشتر