کد خبر 531
A

بازار ارز، چهار شنبه، ساعت 13

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1845

45

2.5

یورو

2430

30

1.25

درهم

509

4

0.79

بازار جهانی

دلار

یورو

1.311

0.001

0.11

ارسال نظر

عناوین بیشتر