کد خبر 483
A

بازار ارز، دو شنبه، ساعت 18

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1765

125

7.62

یورو

2350

30

1.29

درهم

4850

20

4.3

بازار جهانی

دلار

یورو

1.301

0.006

0.48

ارسال نظر

عناوین بیشتر