کد خبر 432
A

بازار ارز، شنبه، ساعت 12

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1876

4

۰.21

یورو

2480

4

0.16

درهم

516

1

0.19

بازار جهانی

دلار

یورو

1.30

0.01

0.86

ارسال نظر

عناوین بیشتر