کد خبر 2595
A

بازار ارز، پنج شنبه
تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
دلار ۱,۷۷۸ ۶ ۱۲ ۱۲۸
0.34% 0.68% 7.76%
یورو ۲,۲۵۰ ۲۰ ۱۷ ۷۰
0.89% 0.76% 3.21%
درهم ۴۸۵ ۲ ۵ ۳۶
0.41% 1.04% 8.02%
یورو ۱.۲۵۶۷ -۰.۰۰۱ ۰.۰۲۰ -۰.۰۴۳
دلار -0.06% 1.60% -3.33%

ارسال نظر

عناوین بیشتر