کد خبر 1585
A

بازار ارز، چهارشنبه ، ساعت 12

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1632

36

2.16

یورو

2160

25

1.14

درهم

447

12

2.61

بازار جهانی

دلار

یورو

1.2685

0.0045

0.35

ارسال نظر

عناوین بیشتر