کد خبر 1494
A

بازار ارز، دوشنبه ، ساعت 19

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1597

51

3.24

یورو

2055

40

1.95

درهم

435

9

2.08

بازار جهانی

دلار

یورو

1.2825

0.004-

0.71-

ارسال نظر

عناوین بیشتر