کد خبر 1416
A

بازار ارز، شنبه ، ساعت 19

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1581

38

2.35

یورو

2070

35

1.66

درهم

435

11

2.47

بازار جهانی

دلار

یورو

1.2919

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر