کد خبر 1327
A

بازار ارز، چهارشنبه ، ساعت 19

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1648

2

0.12

یورو

2150

30

1.38

درهم

452

3

0.66

بازار جهانی

دلار

یورو

1.2915

0.008

0.65

ارسال نظر

عناوین بیشتر