کد خبر 1245
A

بازار ارز، دو شنبه ، ساعت 19

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1659

18

1.07

یورو

2180

20

0.91

درهم

456

1

0.22

بازار جهانی

دلار

یورو

1.301

0.004

0.34

ارسال نظر

عناوین بیشتر