کد خبر 1140
A

بازار ارز، پنج شنبه ، ساعت 19

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1705

4

0.23

یورو

2260

11

0.48

درهم

467

1

0.22

بازار جهانی

دلار

یورو

1.315

0.003

0.26

ارسال نظر

عناوین بیشتر