کد خبر 1118
A

بازار ارز، چهار شنبه ، ساعت 19

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1709

4

0.23

یورو

2271

15

0.66

درهم

468

1

0.21

بازار جهانی

دلار

یورو

1.315

0.007

0.55

ارسال نظر

عناوین بیشتر