کد خبر 1080
A

بازار ارز، سه شنبه ، ساعت 20

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1713

10

0.58

یورو

2286

24

1.04

درهم

470

6

1.27

بازار جهانی

دلار

یورو

1.322

0.002

0.14

ارسال نظر

عناوین بیشتر