کد خبر 1047
A

بازار ارز، دوشنبه ، ساعت 19

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1723

12

0.69

یورو

2310

10

0.43

درهم

473

2

0.42

بازار جهانی

دلار

یورو

1.323

0.002

0.14

ارسال نظر

عناوین بیشتر