کد خبر 1023
A

بازار ارز، یکشنبه ، ساعت 20

ارزش

تغییرات

بازار داخلی

تومان

واحد

درصد

دلار

1735

55

3.27

یورو

2300

70

3.14

درهم

475

16

3.49

بازار جهانی

دلار

یورو

1.325

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر