تومان

تغییرات

درصد

مثقال طلا

550,000

1000

0.18

سکه

1,259,000

5000

0.40

نیم سکه

632,000

3000

0.47

ربع سکه

335,000

1000

0.30

گرم طلا

126,970

230

0.18

اونس طلا

1657.1دلار

0.7

0 .04

پیش بینی کیتکو در هفته جاری

افزایشی

پیش بینی "استانداردبانک" از طلا افزایشی