تومان

تغییرات

درصد تغییر

مثقال طلا

538.000 5,000 0.93

سکه

1.219.000 13,000 1.07

نیم سکه

609.000 6,000 0.99

ربع سکه

308.000 3,000 0.97
طلا 18عیار 124.310 11,600 0.93

اونس طلا

1,731.8دلار 0 0