کد خبر 959
A

بازارهای سهام ، جمعه ، ساعت 20

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

27129

-

-

بورس آمریکا

S&P

1401

22.7

1.65

بورس آلمان

DAX

6801

61

0.91

بورس ژاپن

NIKKEI

9521

41

0.43

ارسال نظر

عناوین بیشتر