کد خبر 936
A

بازارهای سهام ، پنج شنبه ، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

27129

-

-

بورس آمریکا

S&P

13 90

18.5

1.35

بورس آلمان

DAX

6726

22

0.33

بورس ژاپن

NIKKEI

9562

1

0.01

ارسال نظر

عناوین بیشتر