کد خبر 913
A

بازارهای سهام ، پنج شنبه ، ساعت 00:00

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

27129

44

0.16

بورس آمریکا

S&P

13 90

18.5

1.35

بورس آلمان

DAX

6704

114

1.73

بورس ژاپن

NIKKEI

9561

93

0.98

ارسال نظر

عناوین بیشتر