کد خبر 8901
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

درصد تغییر

شاخص کل

۲۹۹۹۲.۶

۲۹۹۹۶.۴

۲۹۵۰۱

۱.۶۶

30 شرکت

۱۶۹۴.۸

۱۶۹۵ ۱۶۷۵.۳ ۱.۴۴

آزاد شناور

۳۷۲۱۹.۲

۳۷۲۲۳

۳۶۶۷۷.۳

۱.۴۸

بازار اول

۲۴۵۰۱.۸

۲۴۵۰۵.۵

۲۴۲۲۵.۷ ۱.۵۴

بازار دوم

۴۳۷۶۵.۷

۴۳۷۶۹.۴

۴۲۸۴۱.۶

۲.۱۴

صنعت

۲۴۸۵۱

۲۴۸۵۱.۱

۲۴۴۳۱.۳ ۱.۷۱
  • محمدی
    0 | 0

    در روزهای آینده شاخص های بورس کاهش می یابند

ارسال نظر

عناوین بیشتر