کد خبر 841
A

بازارهای سهام ، یک شنبه ، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

27169

42

0.16

بورس آمریکا

S&P

1378.5

-

-

بورس آلمان

DAX

67 50 .1

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

9561.4

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر