کد خبر 798
A

بازارهای سهام ، شنبه ، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

27212

48

0.18

بورس آمریکا

S&P

1378.5

1.61

0.12

بورس آلمان

DAX

67 50 .1

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

9561.4

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر