کد خبر 780
A

بازارهای سهام ، جمعه ، ساعت 18

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

27260

-

-

بورس آمریکا

S&P

1376.9

8.2

0.59

بورس آلمان

DAX

6742.6

72

1.07

بورس ژاپن

NIKKEI

9561.4

29

0.30

ارسال نظر

عناوین بیشتر