کد خبر 6087
A

بازارهای سهام، چهارشنبه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۴,۳۳۹.۲ ۶۰.۱ ۲۱۳.۹ -۶۵۶.۸
0.25% 0.89% -2.63%
NIKKEI ۹,۱۲۰.۰ -۴۵.۰ ۱۸۰.۰ ۵۰۰.۰
-0.49% 2.01% 5.80%
DAX ۷,۰۲۳.۰ -۴۸.۰ ۷۳.۰ ۳۸۳.۰
-0.68% 1.05% 5.77%
S&P ۱,۴۱۰.۰ -۴.۳ ۴.۰ ۴۶.۰
-0.30% 0.28% 3.37%

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر