کد خبر 5677
A

بازارهای سهام، چهارشنبه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۳,۷۸۷.۳ -۶۷.۸ -۷۵۹.۴ -۱,۵۶۵.۶
-0.29% -3.09% -6.18%
NIKKEI ۸,۸۵۰.۰ -۳۰.۰ ۱۸۰.۰ -۱۳۵.۰
-0.34% 2.08% -1.50%
DAX ۶,۹۴۰.۰ ۱۴.۰ ۱۹۹.۰ ۴۹۸.۵
0.20% 2.95% 7.74%
S&P ۱,۳۹۷.۸ -۳.۰ ۲۳.۸ ۴۰.۳
-0.21% 1.73% 2.97%

ارسال نظر

عناوین بیشتر