کد خبر 5658
A

بازارهای سهام، چهارشنبه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۳,۸۵۵.۱ -۱۴۵.۹ -۷۲۸.۹ -۱,۵۹۰.۴
-0.61% -2.96% -6.25%
NIKKEI ۸,۹۰۰.۰ ۱۶۰.۰ ۲۹۵.۰ -۸۵.۰
1.80% 3.43% -0.95%
DAX ۶,۹۶۴.۰ ۶۰.۰ ۲۲۳.۰ ۵۲۲.۵
0.86% 3.31% 8.11%
S&P ۱,۴۰۲.۵ ۹.۰ ۲۵.۵ ۴۵.۰
0.64% 1.85% 3.31%

ارسال نظر

عناوین بیشتر