کد خبر 510
A

بازارهای سهام ، سه شنبه، ساعت 13

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

27185

60

0.22

بورس آمریکا

S&P

1369.6

0.69

0.05

بورس آلمان

DAX

6645.2

21.1

0.32

بورس ژاپن

NIKKEI

9464.7

6

0.06

ارسال نظر

عناوین بیشتر