کد خبر 485
A

بازارهای سهام ، دو شنبه، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

27245

36

0.13

بورس آمریکا

S&P

1370.2

-

-

بورس آلمان

DAX

6573.6

10

0.16

بورس ژاپن

NIKKEI

9470.6

167

1.74

ارسال نظر

عناوین بیشتر